Brand UPS

EATON

EATON คือแบรนด์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ชั้นนำ สัญชาติอเมริกา เครื่องสำรองไฟ EATON มาพร้อมเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานล่าสุด ทั้งระบบ Single Phase และ Three Phase ใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในสำนักงาน, ตู้คอนโทรล, Telecom, ระบบเครือข่าบสัญญาณ, Server Room, Data Center ขององค์กร, โรงพยาบาล (Hospitality), โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) และโรงไฟฟ้า (power Plant)
อีตั้น เครื่องสำรองไฟ ระบบสำรองไฟ อุตสาหกรรม Eaton UPS Emergency power Backup

EATON

EATON คือแบรนด์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ชั้นนำ สัญชาติอเมริกา เครื่องสำรองไฟ EATON มาพร้อมเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานล่าสุด ทั้งระบบ Single Phase และ Three Phase ใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในสำนักงาน, ตู้คอนโทรล, Telecom, ระบบเครือข่าบสัญญาณ, Server Room, Data Center ขององค์กร, โรงพยาบาล (Hospitality), โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) และโรงไฟฟ้า (power Plant)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart